ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮುಳ್ಳುತಂತಿ

  • ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ವಿರೋಧಿ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಐಸೋಲೇಶನ್ ನೆಟ್ ಹಾಟ್ ಡಿಪ್ ಕಲಾಯಿ ಮಾಡಿದ ಮುಳ್ಳುತಂತಿ

    ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ವಿರೋಧಿ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಐಸೋಲೇಶನ್ ನೆಟ್ ಹಾಟ್ ಡಿಪ್ ಕಲಾಯಿ ಮಾಡಿದ ಮುಳ್ಳುತಂತಿ

    ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮುಳ್ಳುತಂತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಮುಳ್ಳುತಂತಿ ಯಂತ್ರದಿಂದ ತಿರುಚಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಣೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
    ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮುಳ್ಳುತಂತಿಯ ನೇಯ್ಗೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಒಂದೇ ಉಕ್ಕಿನ ತಂತಿ ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿಣದ ತಂತಿಯನ್ನು ಮುಳ್ಳುತಂತಿಯ ಯಂತ್ರದಿಂದ ತಿರುಚಿ ನೇಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿದೆ, ನೋಟದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ತುಕ್ಕು-ನಿರೋಧಕ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣ-ನಿರೋಧಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿದೆ.